Dũng, V. H. (2022). Đặc điểm và kết quả phẫu thuật sửa chữa vỡ thất trái sau thay van hai lá. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 37, 18-23. https://doi.org/10.47972/vjcts.v37i.755