Giang, N. T., Trung, N. N., Hanh, L. B. ., Kien, N. T., Thu, P. V. H., Hung, T. D., & Thang, V. D. (2022). Persistent Sciatic Artery: A Case Report. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 38, 12-15. https://doi.org/10.47972/vjcts.v38i.781