Tai, L. T. D., Tien, N. C. ., Dũng, N. A., An, N. T., & Anh, V. T. (2022). Implementation of open-heart surgery in Dong Nai General Hospital: A preliminary result. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 38, 23-30. https://doi.org/10.47972/vjcts.v38i.783