Binh, N. H. (2022). Result of surgical treatment for pulmonary metastasis from hepatocellularcarcinoma. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 38, 50-59. https://doi.org/10.47972/vjcts.v38i.788