Vinh, B. D. A., Tuan, L. Q. A., Thinh, V. H., Chuong, P. T. V. ., Thanh, N. V. T., Nam, N. H., & Dinh, N. H. (2022). Hội chứng chèn ép khoang bụng sau can thiệp nội mạch điều trị vỡ phình động mạch chủ bụng: Báo cáo trường hợp lâm sàng và tổng quan y văn. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 39, 7-17. https://doi.org/10.47972/vjcts.v39i.798