Thắng, D. N. ., Ước, N. H. ., Hưng, Đoàn Q., Sơn, P. D. H., Hải, H. T. ., Quân, L. H. ., & Quyết, T. C. (2022). Tái lập lưu thông mạch chi dưới ở bệnh nhân nhiễm trùng vùng bẹn bằng cầu nối ngoài giải phẫu: Kinh nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 39, 18-26. https://doi.org/10.47972/vjcts.v39i.799