Ha, N. T. T. ., Minh, L. T. N. ., Dung, V. T. ., Hoa, N. M., Anh, N. H. ., Khanh, N. G., & Tuan, V. A. . (2022). Tổng quan về nhiễm khuẩn vết mổ và kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật mạch máu. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 39, 27-36. https://doi.org/10.47972/vjcts.v39i.800