Hà, N. T. T., Minh, L. T. N., Dung, V. T. ., Hoa, N. M., Anh, N. H., Khánh, N. G., & Tuấn, V. A. (2022). Tổng quan về nhiễm khuẩn vết mổ và kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật mạch máu. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 39, 27-36. https://doi.org/10.47972/vjcts.v39i.800