Thanh, P. D., Cuc, N. T. T., Thuy, N. T., & Lan, P. T. K. (2022). Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp tại bệnh viện E. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 39, 75-81. https://doi.org/10.47972/vjcts.v39i.805