Hoan, N. D., & Thuy, N. T. (2022). Đánh giá mối liên quan giữa mức độ tuần hoàn bàng hệ động mạch vành với một số biến cố tim mạch ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 39, 90-100. https://doi.org/10.47972/vjcts.v39i.807