Hiền, N. S. ., Phong, N. H., Ngọc, N. M., Trọng, Đỗ Đức, Hà, N. H., Minh, N. T., Hùng, N. Đăng, Thiện, L. Q., & Phương, N. T. M. (2023). Kết quả phẫu thuật Bentall tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 40, 14-23. https://doi.org/10.47972/vjcts.v40i.828