Ngọc, L. Đức, Hùng, P. M., Nguyên, P. T. ., Thủy, N. T. ., & Huy, N. T. . (2023). Đánh giá kết quả can thiệp qua da điều trị tắc mạn tính động mạch đùi nông tại Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 40, 37-46. https://doi.org/10.47972/vjcts.v40i.830