Đông, T. T. ., Linh, P. T. ., Long, V. H., Kiên, H. T., Thịnh, Đỗ Đức, & Thủy, N. T. (2023). Vai trò của lược đồ dựa trên các chuyển đạo ngoại biên trong chẩn đoán cơ chế cơn tim nhanh có QRS giãn rộng. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 40, 47-53. https://doi.org/10.47972/vjcts.v40i.831