Dũng, V. H., & Trạng, B. M. . (2023). Kinh nghiệm điều trị phẫu thuật viêm nội tâm mạc nhiễm trùng đang diễn tiến tại viện Tim thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 40, 61-68. https://doi.org/10.47972/vjcts.v40i.833