Nguyên, P. T., Thủy, N. T., Thanh, P. D., Cúc, N. T. T. ., Ngọc, L. Đức, Anh, Đỗ L., Giám, T. M., & Lan, P. T. K. (2023). Ca lâm sàng điều trị nội khoa hội chứng mạch vành mạn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 40, 75-79. https://doi.org/10.47972/vjcts.v40i.835