Thủy, N. T. ., Hương, V. T. T., Thịnh, Đỗ Đức, & Hoan, T. C. (2023). Đặc điểm tĩnh mạch phổi và buồng nhĩ trái trên cắt lớp vi tính ở người bệnh điều trị triệt đốt rung nhĩ . Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 40, 102-109. https://doi.org/10.47972/vjcts.v40i.838