Nguyễn Thị, H., Nguyễn Trần, T., & Vũ Thy, C. (2023). Tình trạng lo âu và một số yếu tố liên quan ở người bệnh phẫu thuật tim hở tại bệnh viện tim hà nội năm 2023. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 41, 5-11. https://doi.org/10.47972/vjcts.v41i.860