Nguyễn Hữu, Ước, Phùng Duy Hồng, S., Phạm Tiến, Q., Phạm Hữu, L., Nguyễn Kim, D., Nguyễn Thị Lan, A., Khổng Tiến, B., Hoàng Trọng , H., Nguyễn Quốc, K., Nguyễn Thị Thúy, N., Trịnh Kế, Điệp, Bùi Thị , H., Hoàng Thị Thu, H., Trịnh Thu, H., Lê Nguyên, V., & Đỗ Ngọc, S. (2023). Thông báo lâm sàng ca ghép tim - thận đồng thì thành công đầu tiên tại Việt Nam. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 41, 23-28. https://doi.org/10.47972/vjcts.v41i.862