Chiêm Hoàng, D., Trần Bửu, L., Dương Quốc, T., & Nguyễn Kinh, B. (2023). Phẫu thuật đường dọc dưới hố nách phải: an toàn và hiệu quả trong điều trị các bệnh tim bẩm sinh. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, 41, 29-36. https://doi.org/10.47972/vjcts.v41i.863