Nguyễn Hữu, Ước, Đỗ Thị Thu, H., Đoàn Quốc, H., Vũ Đức, T., Nguyễn Văn, Đàn, Dương Công, N., Nguyễn Văn, C., & Dương Ngọc, T. (2023). Chấn thương động mạch chủ bụng: nhìn lại y văn nhân một trường hợp phẫu thuật thành công. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 41, 37-44. https://doi.org/10.47972/vjcts.v41i.865