Vũ Ngọc, T. (2023). Phẫu thuật điều trị bệnh hẹp van động mạch chủ hai cánh. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 41, 54-63. https://doi.org/10.47972/vjcts.v41i.867