HOÀNG, A. K.; NGUYỄN, T. N. H.; TRƯƠNG, V. T.; TRẦN, Q. V.; NGUYỄN, T. K. Nghiên cứu vai trò của thang điểm VIS (Vasoactive - Inotropic Score) trong tiên lượng kết cục lâm sàng xấu sau phẫu thuật tim có tuần hoàn ngoài cơ thể ở trẻ em. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 43, p. 19 - 28, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v43i.1001. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1001. Acesso em: 29 tháng 9. 2023.