TỐNG, M. C.; VŨ, Q. N. . Các yếu tố liên quan đến kết quả của phẫu thuật Maze trong phẫu thuật thay van hai lá. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 43, p. 29 - 37, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v43i.1002. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1002. Acesso em: 12 tháng 6. 2024.