HÀ, M. H. .; VÕ, T. N. A.; NGUYỄN, T. M. .; ĐỖ , N. S. Ảnh hưởng của can thiệp thông khí bảo vệ phổi trong quá trình tuần hoàn ngoài cơ thể lên nồng độ Pro-Calcitonin và Interleukin 6 ở các bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành . Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 43, p. 38 - 46, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v43i.1003. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1003. Acesso em: 29 tháng 9. 2023.