TRẦN, T. H.; NGUYỄN , V. T.; ĐINH , H. N. Đánh giá kết quả của dẫn lưu dịch màng tim bằng chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm ở bệnh nhân tràn dịch màng tim sau phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 43, p. 58 - 66, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v43i.1005. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1005. Acesso em: 29 tháng 9. 2023.