PHAN, T. M.; NGUYỄN, D. C.; PHẠM, N. H. Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị thuốc kháng kết tập tiểu cầu sau 6 tháng can thiệp động mạch vành . Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 43, p. 80 - 88, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v43i.1013. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1013. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.