NGUYỄN, T. T. T.; NGUYỄN, S. H.; TRẦN, T. H. Đặc điểm ngưỡng cảm nhận rung động qua đo độ rung âm thoa trong đánh giá bệnh thần kinh chi dưới ở người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 43, p. 89 - 97, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v43i.1014. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1014. Acesso em: 15 tháng 6. 2024.