NGỌ, V. T.; NGUYỄN, S. H. Đặc điểm nhịp và rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân hội chứng vành cấp được phẫu thuật cầu nối chủ vành tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 43, p. 121 - 128, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v43i.1020. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1020. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.