PHẠM, T. A.; TRẦN, T. A.; TRẦN, T. M. Đặc điểm hình thái tiểu nhĩ trái trên cắt lớp vi tính đa dãy ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 43, p. 129 - 138, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v43i.1021. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1021. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.