NGUYỄN, Đăng H.; NGUYỄN, S. H.; NGUYỄN, H. P. Phẫu thuật vá thông liên thất ít xâm lấn ở trẻ em qua đường nách ngang bên phải: Kết quả sớm tại một Trung tâm. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 43, p. 176 - 182, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v43i.1026. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1026. Acesso em: 29 tháng 9. 2023.