LÊ, T. H. T.; NGỌ, V. T.; PHẠM, N. H. Đặc điểm vi sinh và tổn thương trên siêu âm tim ở bệnh nhân viêm nội tâm mạc van tim nhân tạo. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 43, p. 194 - 204, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v43i.1028. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1028. Acesso em: 28 tháng 9. 2023.