NGUYỄN, X. T.; NGUYỄN, T. N. H.; PHAN, T. N.; NGUYỄN, S. H.; NGUYỄN, Đức H. Đánh giá kết quả triệt đốt cuồng nhĩ điển hình dựa trên ứng dụng phương pháp lập bản đồ giải phẫu điện học 3 chiều tại Bệnh viện tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 43, p. 205 - 211, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v43i.1029. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1029. Acesso em: 29 tháng 9. 2023.