NGUYỄN, C. H. Đánh giá kết quả dài hạn (sau 3 năm) bít thông liên thất phần quanh màng bằng Nid-Occlud Le VSD Coil qua đường ống thông tại Bệnh viện tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 43, p. 232 - 236, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v43i.1032. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1032. Acesso em: 29 tháng 9. 2023.