HÀ, M. H.; NGUYỄN, V. T.; VÕ, T. N. A.; HOÀNG, V.; NGUYỄN, S. H. Giảm áp thất trái ở bệnh nhân VA ECMO . Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 43, p. 242 - 251, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v43i.1034. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1034. Acesso em: 28 tháng 9. 2023.