VŨ, T. T.; PHẠM, N. H.; NGUYỄN, T. B. Y. Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 43, p. 258 - 265, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v43i.1037. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1037. Acesso em: 29 tháng 9. 2023.