VŨ, T. T.; PHẠM, N. H.; NGUYỄN, T. B. Y. Đánh giá thất phải trên siêu âm tim ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 43, p. 266 - 271, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v43i.1038. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1038. Acesso em: 28 tháng 9. 2023.