VŨ, Q. N.; NGUYỄN, M. H. Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân phẫu thuật van hai lá tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 43, p. 272 - 283, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v43i.1039. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1039. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.