ĐỖ ANH, T.; LÊ THỊ, T.; NGUYỄN TRẦN, T. Kết quả phẫu thuật Rastelli điều trị bệnh teo phổi có thông liên thất. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 44, p. 26-32, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v44i.1056. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1056. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.