NGUYỄN, H. Định; NGUYỄN, H. T.; VƯƠNG, N. M. Xử trí phình động mạch chủ bụng vỡ có rối loạn huyết động, từ tiếp nhận đến hồi sức: Báo cáo trường hợp lâm sàng và tổng quan y văn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 45, p. 5-18, 2024. DOI: 10.47972/vjcts.v45i.1084. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1084. Acesso em: 29 tháng 2. 2024.