ĐỖ, A. T.; NGUYỄN, T. T. Kết quả dài hạn phẫu thuật sử dụng 3 miếng vá điều trị bệnh hẹp trên van động mạch chủ. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 45, p. 19-23, 2024. DOI: 10.47972/vjcts.v45i.1085. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1085. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.