ĐỖ, A. T.; NGUYỄN, B. P.; NGUYỄN, T. T. Kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tứ chứng fallot kèm bất thường động mạch vành. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 45, p. 24-28, 2024. DOI: 10.47972/vjcts.v45i.1086. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1086. Acesso em: 29 tháng 2. 2024.