NGUYỄN, T. M.; NGUYỄN, H. Ước; DOÃN, V. A.; NGUYỄN, L. T. T. Kết quả trung hạn phẫu thuật chuyển vị động mạch điều trị bất thường Taussig - Bing tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 45, p. 29-37, 2024. DOI: 10.47972/vjcts.v45i.1087. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1087. Acesso em: 29 tháng 2. 2024.