NGUYỄN, T. T. H.; NGUYỄN, T. T. T.; PHẠM, M. H. Đối chiếu kết quả khảo sát vòng van ba lá trên siêu âm tim 2D/3D qua thành ngực, qua thực quản với chụp cắt lớp vi tính ở bệnh nhân hở van ba lá nhiều. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 45, p. 38-47, 2024. DOI: 10.47972/vjcts.v45i.1088. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1088. Acesso em: 29 tháng 2. 2024.