NGUYỄN, N. H. Q.; LÊ, T. Đức T.; HUỲNH, T. K.; ĐỖ, T. H.; VÕ, T. A. Khảo sát đặc điểm mạch máu trên siêu âm trước và sau mổ tạo cầu nối động tĩnh mạch. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 45, p. 48-59, 2024. DOI: 10.47972/vjcts.v45i.1100. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1100. Acesso em: 29 tháng 2. 2024.