NGUYỄN, T. T. H.; PHẠM, V. H.; NGÔ, Q. C.; PHẠM, M. H.; VŨ, V. G.; PHAN, T. P. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng ngừng thở khi ngủ ở bệnh nhân suy tim. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 45, p. 74-81, 2024. DOI: 10.47972/vjcts.v45i.1103. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1103. Acesso em: 29 tháng 2. 2024.