LÊ, T. T. T.; CAO, V. T.; ĐẶNG, V. T. Kết quả điều trị oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) ở bệnh nhân sau phẫu thuật tim mở tại Bệnh viện Nhi Trung Ương . Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 46, p. 14 - 21, 2024. DOI: 10.47972/vjcts.v46i.1116. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1116. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.