PHAN, D. K.; NGUYỄN, T. K.; LÊ, K. C.; NGUYỄN, Đình L. H.; PHAN, Q. H. Rò động mạch chủ - ống tiêu hóa thứ phát sau phẫu thuật thay ống ghép động mạch chủ bụng. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 46, p. 31 - 38, 2024. DOI: 10.47972/vjcts.v46i.1120. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1120. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.