ĐỖ, A. T.; NGUYỄN, T. T. Kết quả phẫu thuật Konno cải tiến điều trị bệnh hẹp phức tạp dưới van động mạch chủ ở trẻ em. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 46, p. 39 - 43, 2024. DOI: 10.47972/vjcts.v46i.1121. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1121. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.