ĐỖ, A. T.; NGUYỄN, T. T. Kết quả phẫu thuật một thì bệnh thông liên thất kèm hẹp eo động mạch chủ ở trẻ sơ sinh. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 46, p. 59 - 63, 2024. DOI: 10.47972/vjcts.v46i.1122. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1122. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.