NGUYỄN, T. Đông; NGÔ, V. H.; NGUYỄN, M. N.; NGUYỄN, S. H. Đánh giá đặc điểm siêu âm tim và cắt lớp vi tính liên quan đến kỹ thuật thay van động mạch chủ qua khoang liên sườn 2 đường mở ngực trước phải. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 46, p. 44 - 51, 2024. DOI: 10.47972/vjcts.v46i.1129. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1129. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.