NGUYỄN, H. Định; VƯƠNG, N. M.; BÙI, X. Định; NGUYỄN, N. H. Đăng; PHẠM, T. V. C.; BÙI, Đức A. V. Kết quả sớm và trung hạn phẫu thuật ít xâm lấn điều trị bệnh lý van hai lá ở bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật cao tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 46, p. 77 - 88, 2024. DOI: 10.47972/vjcts.v46i.1133. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1133. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.